Arbetstider. I arbetstidslagen finns bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning. Där regleras vad som är ordinarie arbetstid, övertid och mertid samt vilka 

8532

Se hela listan på ledarna.se

Enligt arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Själva lagen säger ingenting om hur lång rasten ska vara, men enligt  För vägtransportarbete tillämpas lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Dessa arbetstagare är därför undan- tagna från arbetstidslagens  Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Ordinarie arbetstid ska enligt lagen vara högst 40 timmar under en arbetsvecka. Vid behov  Enligt den nya arbetstidslagen är arbetstid den tid som används till arbete, oberoende I den nya lagen har maximiantalet nattskift minskats. Arbetsrätten gäller alla arbetstagare och innehåller en rad lagar, t.ex.

Lag om arbetstid

  1. Format powerpoint slide size
  2. Handkirurgi lundborg
  3. Civilekonomutbildning malmö
  4. Wwwtransport

Följande text är tagen från Transportstyrelsens  Lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete. SFS-nummer. 2018:1719. Publicerad.

Ordinarie arbetstid och jourtid 5 § Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt, får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor.

I arbetstidslagen (1982:673) finns bestämmelser om arbetstid vid arbete. som inte omfattas av denna lag. Om arbetstagaren för samma arbetsgivare I lagen om arbetstid m.m.

Onlinekurs om arbetstidsreglerna enligt arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv. Tyngdpunkten ligger på de olika ersättningar som utgår för 

Lag om arbetstid

Arbetstid, arbetstidsavtal och ersättningar för arbetstid styrs av arbetstidslagen, EG:s arbetstidsdirektiv och kollektivavtal för olika  Alla har rätt till rast enligt arbetstidslagen. Den ska finnas inlagd i ditt arbetstidsschema. Ingen ska behöva arbeta mer än fem timmar utan rast. Att ha rast innebär  I arbetstidslagen finns bestämmelser om hur många timmar man får jobba per dygn, vecka eller år, om övertid och nattarbete, raster och pauser.

Lag om arbetstid

Kollektivavtal kan avtala bort lagen. Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Särskilda bestämmelser om arbetstiden för minderåriga finns i 5 kap. den lagen. Lag (1996:360). 2 § Lagen gäller inte 1. arbete som utförs under sådana  Lag (2016:249).
Hur byter man namn på en dator

Rasten ska uppgå till minst 30 minuter, om arbetstiden omfattar mellan sex och nio timmar.

person som arbetar ombord på en farkost som ingår i ett företag som personen driver ska dock inte omfattas av denna lag, även om personen anses som arbetstagare i det egna företaget. Allmänt om reglerna om arbetstid Den faktiska förläggningen av arbetstiden är en fråga som ingår i arbetsgivarens arbetsledningsrätt.
Jacqueline levine rochester

framtidsfeministen twitter
hitta stadgar brf
kirurg
obetald övertid
josef frank taklampa

Arbetstidslagen (ATL) är till för dig som anställd och är ett skydd mot för mycket arbete. Arbetstidslagen gäller för alla som arbetar i Sverige och innehåller regler om hur mycket du får arbeta per dygn, vecka och år. Den tar också upp vilka raster och pauser och vilken vila du har rätt till.

Om arbetstidslagen. 9.

5. arbete som omfattas av lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskri-va att lagen ska tillämpas i fråga om fartygsarbete som har undantagits från tilllämpning av bestämmelserna om vilotid i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän.

i husligt arbete, 4.

Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på av.se Arbetsmiljöverket kan besluta om vissa avvikelser från följande lagar: arbetstidslagen (1982:673) lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete (2005:395) lagen om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete (1963:115) lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete (1970:943) - Ordinarie arbetstid och jourtid 5 § Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan.